Termeni si Conditii

Condiții de utilizare” (TOS)

Termeni și condiții” reprezintă Contractul cu care sunteți de acord pentru a deveni client Hostmgs. Folosirea serviciilor Hostmgs implică acceptul dumneavoastră implicit, în totalitate, necondiționat și fără excepție asupra tuturor termenilor și condițiilor menționate în aceste documente, incluzând „Condiții de utilizare” (TOS).

Furnizarea Serviciilor
1.1 Hostmgs.com este un serviciu al S.C. EUROPA DATA CENTER S.R.L. pus la dispoziția clienților prin intermediul site-ului www.hostmgs.com. În acest sens, pe tot parcusul ‘Termeni și condiții”, prin Hostmgs se va înțelege societatea EUROPA DATA CENTER SRL.
1.2 Hostmgs va fumiza clientului serviciile așa cum sunt prezentate pe site, respectând specificațiile tehnice afișate, după confirmarea plății pe cel puțin o lună în avans. Hostmgs își rezervă dreptul de a-și selecta clienții pe baza oricăror criterii, în orice moment. Prin aceasta se întelege totodată și terminarea unilaterală a oricăror servicii din orice motive consideră că este cazul, incluzând dar nefiind limitate la încălcarea de către client a oricăror clauze prezente în „Termeni și condiții”.
Folosirea Serverelor
2.1 Serviciile oferite pe acest site pot fi folosite doar în scopuri legale.

2.2 Acest site se ocupă exclusiv cu serviciile specifice unui centru de date. La achiziționarea oricărui server dedicat sau server virtual sau a unor servicii de tip cloud sau similare cu cele menționate clientului îi va fi fumizată parola de acces la serviciile achizitionate.
Din momentul transmiterii parolei către client, serviciile, conținutul datelor găzduite și securitatea lor devin responsabilitatea în întregime a clientului, acesta fiind singurul răspunzator pentru ele.

2.3 Sunt interzise fără acordul scris al Hostmgs servicii de: streaming, ‘file hosting”, proxy servers, IRC, huburi Direct Connect, trackere, site-uri pornografice, precum și cele de găzduire de orice fel în regim gratuit și public.

2.4 Sunt interzise fără excepție pe oricare server rularea de servicii și site-uri după cum urmeaza: software de hacking/cracking/sniffing, software de flood, software de SPAM sau UCE, boți și/sau servere IRC, servere sau clienți Direct Connect, servere sau clienți torrent, servere proxy sau orice aplicații similare.
Este totodata interzisă folosirea serverelor în scopul trimiterii de SPAM sau UCE cu sau fără voia clientului. Este interzisă rularea de jocuri real-time sau aplicații CPU intensive pe toate serverele virtuale, acest lucru ducând la suspendarea imediata a serviciilor Contractate fără posibilitatea de retumare a banilor. Clientul înțelege și este de acord că securizarea serverelor dedicate, virtuale, cloud sau similare îi aparține ca responsabilitate și că este singurul răspunzator pentru aceasta. Totodată este interzisă găzduirea oricărui software piratat sau fără drept de licență pe serverele contractate.
2.5 Clienții nu vor stoca pe server conținut conform celor menționate mai sus și nici nu îl vor transmite folosind serviciul de e-mail pus la dispozițe, precum și prin orice alte mijloace ce implică folosirea mediului de transmisie proprietate a Hostmgs, a partenerilor sau fumizorilor lui. Europahost își rezervă dreptul de a determina dacă orice date sunt interzise.
Hostmgs își rezervă dreptul de a înlătura orice date fără preaviz și de a suspenda sau termina (daca este cazul) unilateral Contractul fără a retuma contravaloarea serviciilor.
2.6 Hostmgs va acorda suport tehnic clienților săi. Suportul tehnic este disponibil 24×7 pentru cereri prin intermediul sistemului de tichete sau e-mail. Clientul înțelege și este de acord că Hostmgs va face tot posibilul pentru o cât mai buna funcționare a serviciilor fumizate dar că nu este obligat Contractual să ofere asistență indiferent de problemă, o parte din servicii fiind taxabile ca și servicii de tip „Management” și pot fi prestate numai cu acordul clientului prin achitarea în prealabil a contravalorii acestora. Hostmgs își rezervă dreptul de a stabili în orice moment dacă un anumit serviciu de suport se Încadrează la UManagement”.
Politica anti SPAM
2.7 Prin SPAM Hostmgs înțelege ORICE EMAIL NESOLICITAT INDIFERENT DE NATURA SA COMERCIALĂ SAU NU.

Hostmgs interzice tuturor clienților trimiterea de SPAM. Hostmgs va suspenda contul clientului în cazul în care acesta trimite SPAM. Redeschiderea contului se taxează cu 500 € fără TVA, ce implică taxele administrative aferente. Pentru abuzuri repetate contul clientului va fi terminat fără posibilitatea de retumare a contravalorii serviciilor. 3.2 Pentru a raporta orice abuz de tip SPAM vă rugăm să contactați: spam@europahost.ro Despre Plati

2.8 Toate serviciile de pe acest site se plătesc în avans, cu minim o lună, conform facturii proforme care este emisă la începutul fiecărei luni Contractuale sau la achiziționarea unui serviciu recurent sau nerecurent. Prin servicii recurente se înțeleg serviciile care se plătesc în avans pe o periodă determinată de timp și care implicit expiră după ce au fost prestate pe acea perioadă, pentru prelungirea lor fiind necesară achitarea facturii următoare.
2.9 Hostmgs nu procesează plațile online și nu își asumă răspunderea pentru ele, aceasta revenind procesatorului de plăți implicat.
Hostmgs acceptă plăți prin transfer bancar, aceasta fiind modalitatea cea mai sigură și recomandată pentru efectuarea plăților. Toate prețurile afișate pe site sunt în Euro și nu includ TVA. Plata se face la cursul BNR+2% din ziua emiterii facturii. 2.10 Toate plățile trebuie făcute înainte de data reînnoirii serviciului achiziționat. Serviciul se consideră reînnoit în momentul confirmării plății. Orice factura aferenta la un serviciu suspendat, duce la suspendarea tuturor serviciilor active, pana la plata restanta a facturi.Nu se poate reactiva alte servcii pana ce nu sunt achitate facturile emise.
2.11 Plățile pot fi făcute în EURO sau RON. Pentru mai multe informații referitoare la plăți consultați „Politica de plăți”.
2.12 Clientul este de acord să primească e-mailuri informative de la administratorii Hostmgs referitoare la starea contului precum și orice alte informații legate de Hostmgs.
2.13 Rambursarea se poate emite doar in 5 zile de la activarea serviciului achizitionat Orice incalcare de cerere catre furnizorul platii duce la o penalitate de €20+ tva.
Transfer de Date
2.14 Clientul înțelege și este de acord că resursele rețelei pe care o folosește sunt limitate și partajate, în acest scop putându-se oricând impune limite asupra oricăror resurse de către personalul administrativ. În cazul în care un server este Închis pentru depășiri ale resurselor partajate, Europahost își rezervă dreptul de a retuma clientului sumele restante până la terminarea Contractului, dacă acesta a plătit în avans pe o perioadă mai mare de o lună, minus taxa de administrare a returnării banilor în valoare de 10€ + TVA.
2.15 Toate serverele trebuie să rămână în limitele achiziționate. Europahost înțelege că în cazul unor clienți colocați există posibilitatea ca traficul alocat să fie depașit prin vârfuri. Aceste depășiri nu vor fi taxate suplimentar, cu condiția să fie de scurtă durată, să nu fie dese și să nu fie trafic susținut. Hostmgs își rezervă dreptul de a decide subiectiv asupra a ce constituie depășiri de trafic sau depășiri de orice tip de consum.
2.16 În cazul clienților cu trafic limitat, depășirile de trafic vor fi taxate cu condiția ca acest lucru să fie specificat Contractual între client și Hostmgs, contrar depașirile de trafic duc la suspendarea serviciului până la data resetării contorului de trafic. 2.17 În cazul în care se constată depășiri ale resurselor alocate pentru un anumit server, Europahost va limita pe o perioadă nedeterminată resursele partajate asupra cărora consideră că s-a produs un abuz din partea clientului, clientul fiind de acord să primească de la Europahost pe e-mail și/sau SMS oferta comercială pentru un posibil upgrade. 2.18 în cazul comenzilor online, clienții pot să-și închidă conturile prin notificare prealabilă cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte sau prin cerere făcuta din contul client cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte, toate plățile făcute în avans devenind nerambursabile. . Trafic necontorizat

2.19 În cazul serverelor cu trafic necontorizat nu se aplică limitări în funcție de cantitatea de date transferată în perioada contractată. 2.20 În cazul serverelor dedicate din gama „Buget” viteza de transfer garantată este de 10 Mbps simetric total (5 Mbps download / 5 Mbps upload). 2.21 în cazul serverelor dedicate din gama Performance” viteza de transfer garantată este de 20 Mbps simetric total (10 Mbps download / 10 Mbps upload). 2.22 în cazul serverelor dedicate din gama „Enterprise” viteza de transfer garantată este de 40 Mbps simetric total (20 Mbps download / 20 Mbps upload). 2.23 în cazul în care un client deține mai multe servere dedicate, viteza de transfer garantată totală pentru întreg ansamblul de servere dedicate este cea mai mare valoare a vitezei garantate aplicabilă celui mai performant server conform 2.20,2.21,2.22, În cazul tuturor serverelor, viteza maximă de transfer este cea specificată pe site, în Anexa 1 a contractului scris sau în fișa tehnică a produsului sau serviciului. Upgrade & Downgrade

2.23 Upgrade-ul reprezintă trecerea la un serviciu superior față de cel contractat. 2.24 În orice moment clienții pot face upgrade la oricare serviciu achizitionat în limita posibilităților tehnice și conform ofertei Europahost. Factura următoare va include plata noului pachet la care s-a facut upgrade. 2.25 Upgrade-ul intră În efect imediat după ce diferența de preț este platită de către client și confirmată, în limita posibilităților tehnice și disponibilității echipamentelor necesare la fumizori.

Downgrade 2.26 Downgrade-ul reprezintă trecerea la un serviciu inferior față de cel comandat. 2.27Pentru a putea downgrada un serviciu curent, acesta trebuie să fi fost folosit pe o perioadă minimă de 3 luni. Downgrade-urile la intervale mai mici de 3 luni nu sunt acceptate.
Limitarea răspunderii
2.28 Europahost precum și oricare din angajații firmei nu pot fi trași la răspundere pentru nici un fel de daune și/sau prejudicii directe sau indirecte suferite de client. Europahost nu oferă nici un fel de garanții în privința serviciilor oferite pentru oricare scop determinat sau nedeterminat. Litigii

2.29 Părțile vor încerca să rezolve orice nemulțumire pe cale amiabilă în termen de 5 zile de la ivirea acesteia. Pentru a fi luată în considerare orice comunicare între părți se va transmite numai în scris. 2.30 În caz că Părțile nu pot ajunge la un consens ele se vor putea adresa instanței. Instanța competentă este cea din orașul în care Fumizorul își are sediul. Amendamente

2.31 Clientul înțelege și este de acord ca Europahost să poată modifica acest Contract unilateral și fără preaviz dacă dorește, clientul fiind obligat să se supună noilor condiții prevăzute în noul Contract pe următoarele luni în care serviciile sunt prestate pentru a putea beneficia de acestea.


fii la curent

Urmareste ofertele noastre in automat.